Προγραμματικές Θέσεις

Κυπριακό: Προβληματισμοί και η επόμενη μέρα

Με αυτό τον τίτλο θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στους Κύπριους πολίτες να αντιληφθούν τα διλήμματα που υπάρχουν σε σχέση με το μέλλον της Κύπρου, αλλά και ποια Κύπρο θα παραδώσουν οι σημερινές γενιές στα παιδιά και στα εγγόνια τους.

Σήμερα, η Κύπρος είναι μετέωρη. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα φέρει το αύριο και κανείς δεν μπορεί να προγραμματίσει οτιδήποτε για τα επόμενα πέντε ή δέκα χρόνια.

Το Κυπριακό παραμένει άλυτο από τον Ιανουάριο του 1964 και έκτοτε η ελληνοκυπριακή κοινότητα υπέστη τις μεγαλύτερες ήττες, τη μεγαλύτερη συρρίκνωση κατοχής εδάφους και τη μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή, ενώ ζει μέσα στην ανασφάλεια της φυσικής ύπαρξης και υπόστασής της.

Οι λόγοι για τις πιο πάνω διαπιστώσεις πολλοί, δύο όμως είναι οι κορυφαίοι παράγοντες που οι Ελληνοκύπριοι υπέστησαν ήττες και οικονομική ανέχεια στην 60χρονη πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  • Η μη λύση του Κυπριακού.
  • Η διαφθορά του ελληνοκυπριακού πολιτικού συστήματος και του συστήματος εξουσίας.

Ας εξετάσουμε την περίπτωση συμφωνημένης λύσης του Κυπριακού στη βάση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως προνοούν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Τι αλλάζει την επόμενη μέρα της λύσης;

Η καθημερινότητα δεν πρόκειται ν’ αλλάξει. Ο κόσμος θα πάει στη δουλειά του, τα παιδιά στο σχολείο, η καθημερινή ρουτίνα θα συνεχιστεί, αλλά η μεγάλη διαφορά θα είναι ότι οι πολίτες θα νιώθουν ασφάλεια, γιατί θα μπορούν να πάνε όπου θέλουν, χωρίς να δείχνουν ταυτότητα, να περνούν από οδοφράγματα και χωρίς στρατό κατοχής.

Γιατί δεν αλλάζει τίποτα στην καθημερινότητα;

Δεν αλλάζει τίποτα, γιατί ο τόπος που ζεις και ονόμαζες «ελεύθερες περιοχές», τώρα είναι η ελληνοκυπριακή συνιστώσα Πολιτεία (που δεν υπάρχει σήμερα) με τους ίδιους νόμους και κανονισμούς που εκχώρησε η Ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή το κεντρικό κράτος που από ενιαίο μετεξελίχθηκε σε Ομοσπονδιακό.

Αυτό σημαίνει ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία -της οποίας είσαι πολίτης και συνεχίζεις να είσαι- έχουν δημιουργηθεί δύο νέες πολιτείες, με Συντάγματα που απορρέουν από το κεντρικό κράτος το οποίο, παρά την αλλαγή του πολιτεύματός του, συνεχίζει να είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών και πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιος θα διαφεντεύει τη ζωή μου;

Τη ζωή σου -κατά 80%, όπως σήμερα- θα διαφεντεύουν οι Βρυξέλλες, λόγω του ότι είσαι πολίτης της ΕΕ. Πέραν των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του κεντρικού κράτους -που περιορίζονται σε θέματα Εξωτερικής πολιτικής, Ιθαγένειας, Μετανάστευσης, Αστυνόμευσης (FBI), Ανωτάτου/Συνταγματικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, Ομοσπονδιακής Βουλής/Γερουσίας, Φυσικών πόρων, Ασφάλειας, Οικονομίας, Διεθνούς αντιπροσώπευσης και μίας και μόνης κυριαρχίας- όλες οι υπόλοιπες εξουσίες και αρμοδιότητες (δηλ. τα κατάλοιπα εξουσίας) εκχωρούνται στις δύο συνιστώσες Πολιτείες, οι οποίες θα διοικούν τα του οίκου τους.

Πώς θα λειτουργεί η οικονομία στις δύο συνιστώσες Πολιτείες;

Η οικονομία θα βασίζεται στις πολιτικές και τους κανονισμούς της ΕΚΤ, με κοινό νόμισμα το ευρώ. Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες μετά τη λύση του Κυπριακού θα είναι ανάλογες με αυτές των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, έχοντας το πλεονέκτημα της εγγύτητας με τον αραβικό κόσμο και την Τουρκία, που είναι η μεγαλύτερη αγορά για την ΕΕ. Για παράδειγμα, παρά την ένταση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, υπάρχει επαναπροσέγγιση των δύο χωρών στους τομείς του εμπορίου, της ναυτιλίας και του τουρισμού – η αύξηση του εμπορίου για την Ελλάδα ήταν 36% τον χρόνο, ενώ η τουριστική αγορά αυξανόταν με ποσοστό 235% ετησίως. Επομένως, με τη λύση του Κυπριακού θα υπάρχει η αναγκαία ασφάλεια για πραγματικές επενδύσεις στην Κύπρο από ξένα κεφάλαια, για την ανάπτυξη -σε παγκύπρια βάση- της ναυτιλίας, των κατασκευών και κτηματαγοράς, της τριτογενούς εκπαίδευσης, αλλά και υπηρεσιών ελεγκτών και νομικών.

Θα υπάρχει δίκαιη κατανομή του πλούτου;

Το κεντρικό κράτος της Ομόσπονδης Κύπρου, ως η μόνη διεθνώς αναγνωρισμένη οντότητα στο νησί, θα είναι ο φορέας της κατανομής του πλούτου από φυσικούς πόρους, ασκώντας τις εξουσίες και αρμοδιότητές του για τη δίκαιη κατανομή του πλούτου στις συνιστώσες Πολιτείες, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, λόγω εδαφικής έκτασης και πληθυσμού -όπως η σημερινή σύγκλιση για την κατανομή του φυσικού αερίου- δεδομένου ότι δεν θα υπάρχει εκ μέρους του κράτους πολιτική που θα δημιουργήσει οικονομικές ανισότητες, αφήνοντας τους κανόνες της ελεύθερης οικονομίας να λειτουργήσουν στις δύο συνιστώσες Πολιτείες ξεχωριστά και της συνεργασίας σε παγκύπρια βάση. Οι τέσσερις ελευθερίες της ΕΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα ισχύουν σε όλο το νησί, με βάση το Πρωτόκολλο 10 της συμφωνίας ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ.

Θα υπάρχει ασφάλεια των διοικητικών «συνόρων» των δύο Πολιτειών;

Οι δύο συνιστώσες Πολιτείες δεν θα εξασκούν κυριαρχία – η κυριαρχία είναι μία και μόνη και ανήκει στο Ομόσπονδο κράτος. Θα ασκούν διοικητικό έλεγχο στα του οίκου τους, με δική τους εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία που θα πηγάζει από το Σύνταγμα των δύο Πολιτειών και θα είναι σχεδόν πανομοιότυπο, δεδομένου ότι τα δύο Συντάγματα θα αντλούν την εξουσία τους από το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα. Δεν θα υπάρχει άλλος στρατός, πλην αυτού που θα ελέγχεται από το κεντρικό κράτος για σκοπούς άμυνας σε περίπτωση ξένης επέμβασης.

Ποιοι οι κίνδυνοι διάλυσης του Ομόσπονδου κράτους;

Καταρχάς, με βάση το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα και τις συνθήκες της ΕΕ, απαγορεύεται η διάλυση κράτους εντός της ΕΕ. Παραδείγματα είναι οι Καταλανοί στην Ισπανία, οι Βάσκοι στην Ισπανία, οι Βαλόνοι και οι Φλαμανδοί στο Βέλγιο κ.ά. Αυτό το Ομόσπονδο κράτος με δικοινοτικό χαρακτήρα θα αναγνωρίζεται από την Τουρκία, εφόσον δεν θα θεωρείται πλέον -δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα- ως εχθρικό και κατά το μάλλον ή ήττον, η γεωγραφία θα παραμείνει αναλλοίωτη, ενώ η συνεργασία και η προώθηση της ειρήνης θα είναι τα ζητούμενα. Εξάλλου, μέσα στα πλαίσια της εκτελεστικής εξουσίας με πολιτική ισότητα, υπάρχει η σύγκλιση Χριστόφια-Ταλάτ για εκ περιτροπής προεδρία με σταθμισμένη και διασταυρούμενη ψήφο. Αυτό σημαίνει ότι η εκλογή προέδρων θα διεξάγεται σε δυάδες -όπως στις ΗΠΑ- με κοινό πρόγραμμα που θα απευθύνεται και στις δύο κοινότητες, επομένως είναι ένα μέτρο που αποκλείει τη συμμετοχή εθνικιστών με διχαστικές τάσεις.

Ποια η κατάσταση πραγμάτων χωρίς λύση;

Πρώτον και κύριο είναι η έλλειψη ενός κανονικού κράτους, η διαιώνιση της διαφθοράς, η απομόνωση της ελληνοκυπριακής κοινότητας από τον διεθνή παράγοντα ως αδιάλλακτη, η αποενοχοποίηση της Τουρκίας και η συνεχιζόμενη ανασφάλεια της τύχης και του μέλλοντος της ελληνοκυπριακής κοινότητας, αν συμβεί οποιοδήποτε από τα πιο κάτω πιθανά σενάρια:

  1. Προσάρτηση των κατεχομένων από την Τουρκία, με το παράδειγμα της Αλεξανδρέττας, αποκτώντας κοινό σύνορο με την Τουρκία με ό,τι αυτό σημαίνει.
  2. Αναγνώριση της ΤΔΒΚ (δηλ. συμφωνία διχοτόμησης), με νέες ροές εποίκων από την Τουρκία και αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα της Κύπρου. Αναπτύξεις στα κατεχόμενα από τουρκικά και ξένα συμφέροντα, που θα επηρεάσουν την οικονομία του νότου και φυσικά η απεμπόληση ολόκληρης της κατεχόμενης βόρειας Κύπρου. Αποχώρηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και κατάληψη της νεκρής ζώνης από τα τουρκικά στρατεύματα, με τη δημιουργία νέας νεκρής ζώνης σε έδαφος των ελεύθερων περιοχών.
  3. Σταδιακή αποχώρηση των Ελληνοκυπρίων από την Κύπρο, για οικονομικούς λόγους αλλά και λόγους ασφάλειας. Απώλεια του 70% της κυπριακής ΑΟΖ.