Νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση της πανδημίας COVID19

Ο νέος χρόνος ορίζει νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση της πανδημίας.
Με την εμπειρία, γνώση και τεχνολογική πρόοδο που έχουμε αποκομίσει, η νέα κανονικότητα θα χρειαστεί να υιοθετήσει νέες..