Μανιφέστο

Οραµατιζόµαστε µια επανενωµένη πατρίδα, στη βάση των ψηφισµάτων του ΟΗΕ, όπου οι πολίτες της ανεξαρτήτως θρησκείας ή ιδεολογίας θα µπορούν να διακινούνται ελεύθερα χωρίς περιορισµούς,  οδοφράγµατα και ελέγχους. Μια ενωµένη πατρίδα όπου όλοι οι κάτοικοι της θα αναπνέουν περήφανοι τον αέρα της ελευθερίας και της δηµοκρατίας σε όλη την επικράτεια της.

Οραµατιζόµαστε ένα κράτος δικαίου του οποίου η θεµελιώδης αξία κατοχυρώνεται από το «άρθρο 2» της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα κράτος όπου θα ενθαρρύνεται η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης σαν ένα υγιές εργαλείο της δηµοκρατίας.

Οραµατιζόµαστε ένα κράτος που θα προωθεί την ισότητα, την ισονοµία και την  ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες για όλους τους  πολίτες, ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, εθνοτικής καταγωγής, κοινωνικής προέλευσης, γλώσσας, θρησκείας, πεποιθήσεων, πολιτικών φρονηµάτων, µόρφωσης, οικονοµικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού ή φύλου.

Οραµατιζόµαστε το µέλλον των παιδιών µας ευοίωνο, ειρηνικό και ελπιδοφόρο, χωρίς την όποια ανασφάλεια και φόβο του πολέµου.

Οραµατιζόµαστε µια παιδεία που θα προωθεί την κριτική σκέψη, προετοιµάζοντας τους υγιώς σκεπτόµενους και ενεργούς πολίτες του αύριο. Μια παιδεία µακριά από τις παθογένειες που στιγµάτισαν τις παλαιότερες γενιές και που οδήγησαν τον τόπο σε περιπέτειες.

Οραµατιζόµαστε ένα σύγχρονο κοσµικό κράτος µε ορατό διαχωρισµό κράτους και εκκλησίας. Μιας εκκλησίας που θα πρέπει να επικεντρώνεται στο σηµαντικό πνευµατικό έργο που έχει να επιτελέσει.

Οραµατιζόµαστε µια πράσινη Κύπρο µε την πολιτεία και τους πολίτες να σέβονται και να νοιάζονται για το περιβάλλον εφαρµόζοντας πολιτικές που εναρµονίζονται µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιµη ανάπτυξη.

Οραµατιζόµαστε µια Κύπρο όπου η πολιτιστική κληρονοµιά θα διαφυλάσσεται σαν κόρη οφθαλµού και δεν θα θυσιάζεται για χάρη της όποιας ανεξέλεγκτης ανάπτυξης.

Οραµατιζόµαστε ένα κράτος το οποίο θα  αξιοποιεί την παραγωγική βάση και τον πλούτο της χώρας, θα ενθαρρύνει την καινοτοµία και την υγιή ανάπτυξη στη βάση της ελεύθερης οικονοµίας, µε την αναγκαία κρατική παρέµβαση για αποφυγή µονοπωλίων και αθέµιτου ανταγωνισµού.

Οραµατιζόµαστε ένα κράτος απαλλαγµένο από τη διαφθορά. Ένα κράτος του οποίου  οι υπήκοοι θα είναι περήφανοι για τη χώρα τους, αφού θα λειτουργεί  στη βάση της δικαιοσύνης, της ισονοµίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, χωρίς εξαιρέσεις.

Οραµατιζόµαστε ένα κράτος που θα απολαµβάνει του σεβασµού των εταίρων του  στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ισότιµο µέλος, συνεισφέροντας σε όλα τα θέµατα που την απασχολούν.  Ένα κράτος που θα προσελκύει τη συνεργασία των χωρών του διεθνούς παράγοντα µε  συνεπείς και συνετές θέσεις αρχής και πολιτικές.

Οραµατιζόµαστε ένα κράτος πρότυπο, ένα κράτος παράδεισο για όλους τους κατοίκους του. Ένα κράτος που θα µας κάνει όλους περήφανους και που κάθε γενιά θα το παραδίδει καλύτερο στις γενεές που έπονται.

Αυτή την Κύπρο οραµατιζόµαστε.